Degelijke oplossingen voor de varkenshouderij

Voor de varkenshouderij heeft Polem de meeste oplossingen! Veevoer-silo's, Vlakbodem-silo, Natte bijproducten-tanks en Spuiwater-tanks. 

De veevoersilo’s zijn bedoeld voor de opslag van mengvoer, losse grondstoffen, premixen en overige droge producten. De silo’s zijn zo ontworpen dat de kwaliteit van de opgeslagen veevoerproducten behouden blijft.

De Polem vlakbodemsilo is speciaal ontwikkeld voor moeilijk lopende producten. Bijvoorbeeld voor de opslag van veevoer. Deze silo is voorzien van een uitdraagsysteem met een gedwongen veegvijzel die zorgt voor een continue productstroom. Problemen zoals brugvorming of onderbrekingen in de productstroom komen op deze manier niet voor en krijgt ontmenging geen kans. 

Polem heeft speciale Composiet opslagtanks voor natte bijproducten ontwikkeld voor restproducten uit de levensmiddelenindustrie. De houdbaarheid van deze producten is cruciaal en is alles gericht op het behoud van de kwaliteit en de voedingswaarde. Bij het ontwerp van de natte bijproducten-tanks is rekening gehouden met de wisselende viscositeit en agressiviteit van de producten.

Voor de opslag van spuiwater heeft Polem speciaal een spuiwater-tank ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van spuiwater, zowel de chemische eigenschappen als ook de veiligheidsnormen. De Polem spuiwatertank is de meest kwalitatieve en economisch aantrekkelijke oplossing voor de opslag van spuiwater.

Projecten

© 2024

Welcome at Polem B.V. | All rights reserved | Terms and conditions  | Cookiebeleid