Silo's en tanks voor uw rundveehouderij

Voor de diversiteit in de opslag van voer voor de Veehouderij heeft Polem diverse producten ontwikkeld. 

De veevoersilo’s zijn bedoeld voor de opslag van mengvoer, losse grondstoffen, premixen en overige droge producten. De silo’s zijn zo ontworpen dat de kwaliteit van de opgeslagen veevoerproducten behouden blijft.

Polem heeft speciale Composiet opslagtanks voor natte bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. De houdbaarheid van deze producten is cruciaal en is alles gericht op het behoud van de kwaliteit en de voedingswaarde. Bij het ontwerp van de silo’s is rekening gehouden met de wisselende viscositeit en agressiviteit van de producten.

Speciaal voor veehouderijbedrijven heeft Polem de dubbeldoelsilo’s ontworpen. Enerzijds zijn deze silo’s geschikt voor de opslag van natte bijproducten; anderzijds voor de opslag van droge producten.  Uiteraard zijn deze silo’s zo ontworpen dat de houdbaarheid van de opgeslagen producten is gegarandeerd.

Projecten

© 2024

Welcome at Polem B.V. | All rights reserved | Terms and conditions  | Cookiebeleid