Agrifirm investeerde in 2019 in acht nieuwe Polem vlakbodemsilo’s op haar Research Farm Laverdonk. ‘Om het effect van voeders te onderzoeken zou het ideaal zijn om de voerfabriek naast de stal te hebben staan. Dat kan natuurlijk niet. Met deze vlakbodemsilo’s benaderen we dit ideaal het beste’, zegt Harold de Louw, bedrijfsleider Laverdonk. Met de acht vlakbodemsilo’s kan het onderzoeksbedrijf acht verschillende voeders of mengsels hiervan uittesten. ‘Door het gebruik van vlakbodemsilo’s komt het meel zo uniform mogelijk bij de legkippen’, legt de Louw uit. 

De onderzoeken op Research Farm Laverdonk zijn gericht op het verder verbeteren van het rendement van pluimveehouders bijvoorbeeld door het verbeteren van het technische resultaat, efficiëntie of kostprijsbesparing. ‘Het is belangrijk dat het voerrecept dat wij maken, zo goed mogelijk vanuit de voerfabriek bij de kippen komt. Met een vlakbodemsilo blijft het meel uniform en komt het zonder ontmenging bij de kip’, legt Anne ter Braak, Nutritionist Legpluimvee uit. Elke afdeling heeft een eigen voerventiel en kan per gram nauwkeurig voeren. Deze manier van werken draagt bij aan de nauwkeurigheid van de proeven met als doel de invloed van de voersamenstelling en structuur op de voeropname, voerefficiency en gezondheid meten.

Kennis vertalen naar praktijk
Het Innovation Team, waar Laverdonk een onderdeel van is, werkt samen met universiteiten, toeleveranciers en onderzoekscentra wereldwijd. Met eigen protocollen en prioriteiten kunnen ze snel inspelen op vragen vanuit de markt. ‘Onder gecontroleerde omstandigheden met onder andere het gebruik van de vlakbodemsilo’s, kunnen we heel kleine verschillen aantoonbaar maken’, licht Ter Braak toe.

De vlakbodemsilo’s dragen bij aan het nauwkeurig aanbieden van het voer waardoor de gevonden verschillen tussen de behandelingen grotendeels te verklaren zijn door de verschillen tussen de proefvoeders. ‘Hiermee kunnen wij voeders ontwikkelen onder gecontroleerde praktijkomstandigheden en zo kennis vertalen naar de praktijk en het rendement op het boerenerf optimaliseren’, zegt Anne ter Braak. ‘Het uitdraagsysteem met de veegvijzel zorgt voor een continue productuitstroom zodat er geen brugvorming is. De samenstelling van het voer is dus continue hetzelfde. Dat is goed voor onze testen maar ook zeker op praktijk legpluimveebedrijven’, besluit Harold de Louw.

© 2021

Welcome at Polem B.V. | All rights reserved | Terms and Conditions | Privacy Policy